Sonar - klaster specjalistów HR

Znajdujemy talenty niszowych technologii jutra

Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A.

Miejsce pracy:

WZE S.A. wchodzą w skład grupy PGZ, zajmują się produkcją, modernizacją oraz remontami sprzętu wojskowego