Sonar - klaster specjalistów HR

Znajdujemy talenty niszowych technologii jutra

WITU

Miejsce pracy:

Wojskowa placówka naukowo-badawcza, której celem jest rozwój techniki uzbrojenia i środków bojowych.